MËSOJMË NGA SHTËPIA – AKTIVITETE DHE LOJRA EDUKATIVE PËR FËMIJËT E MOSHËS 3 – 6 VJEÇ

Tema: Pranvera

Lënda : Gjuhë shqipe.

  • Harabeli dhe Dallëndyshja

 

 

  • Pranvera

 

 

Lënda : Matematikë

  • Tema: Historia e formave

 

 

Lënda: Arte

  • Tema: Mësojme duke u argëtuar me plastelinë

 

 

 

Lënda : Edukim fizik, sporte e shëndet

  • Tema : Koordinim i syve me ekuilibrin