Kush jemi ne?

  • Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve, është një njësi ekonomike administrative e mirërritjes, zhvillimit dhe edukimit të fëmijëve në varësi të Bashkisë së Tiranës e krijuar në Prill të vitit 2004 me vendim të Këshillit Bashkiak, Nr.14, datë 10.03.2004, si rrjedhojë e bashkimit të Qendrës Ekonomike të Arsimit me Drejtorinë e Çerdheve.
  • Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve, më poshtë e quajtur D.P.Ç.K është institucion vendor, person juridik, publik, në varësi të Bashkisë së Tiranës.
  • D.P.Ç.K ka Zyrën Qendrore në qytetin e Tiranës, Adresa Rruga e “Barrigadave” Kodi Postar 1001