Njohja dhe emërtimi i numrave deri në 5

Njohja dhe emërtimi i numrave deri në 5. 1⃣2⃣3⃣4⃣5⃣

Organizimi i aktiviteteve për të njohur praktikisht konceptin e numërimit.