PËRSHTATJA E FËMIJËVE NË ÇERDHE

Të nderuar prindër!
Ditët e para të frekuentimit janë shumë të rëndësishme për ecurinë e fëmijës në çerdhe.
Këshillat e mëposhtme mund t’ju vijnë në ndihmë për një përshtatje sa të shëndetshme.

Ecuri të mbarë fëmijëve tuaj!