Author: D.P.Ç.K

Sinjalizim

Ligji nr. 60 /2016 “Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve.” VKM nr. 816, dt.16.11.2016 “Për strukturën, kriteret e përzgjedhjes dhe marrëdhëniet e punës së punonjësve të Njësisë Përgjegjëse në autoritetet publike, ne zbatim te Ligjit nr. 60 /2016 “Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve” Rregullore për hetimin administrativ të sinjalizimit dhe mbrojtjen e konfidencialitetit  

Continue Reading

APLIKIMET PËR REGJISTRIM NË KOPSHTIN NR. 42

Të nderuar prindër! Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve, Bashkia Tiranë, ju njofton se do te rihapet shërbimi në Kopshtin Nr. 42. Aplikimet për regjistrimin e fëmijëve do të kryhen në Drejtorinë e Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, me adresë Rruga e Barrikadave, Çerdhja Nr. 1, duke filluar nga data 30 Shtator 2021 – […]

Continue Reading

APLIKIMET PËR REGJISTRIM NË KOPSHTET PUBLIKE TË BASHKISË SË TIRANËS PËR SEZONIN 2021 – 2022

Të nderuar prindër! Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve ju njofton se: Në datat 01 – 15 Shtator 2021, ora 09:00 – 14:00, do të kryhet procedura e aplikimit për regjistrim në kopshtet publike të Bashkisë Tiranë. Aplikimi do të kryhet pranë kopshtit ku synohet të regjistrohet fëmija. Bashkëngjitur, gjeni dokumentacionin e nevojshëm për […]

Continue Reading

APLIKIMET PËR REGJISTRIMIN E FËMIJËVE NË ÇERDHET PUBLIKE TË BASHKISË SË TIRANËS, PËR SEZONIN 2021 – 2022

Të nderuar prindër! Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve ju njofton se: Në datat 07 – 11 Qershor 2021 në çdo çerdhe publike të Bashkisë Tiranë, do të kryhet procedura e aplikimit për regjistrimin e fëmijëve në çerdhe. Bashkëngjitur, gjeni dokumentacionin e nevojshëm për aplikim. Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve, ju bën me […]

Continue Reading