MËSOJMË NGA SHTËPIA – AKTIVITETE DHE LOJRA EDUKATIVE PËR FËMIJËT E MOSHËS 3 – 6 VJEÇ

Tema: Teatri i Kukullave

 

Lënda: Gjuhë shqipe

 

  • Përrallë – “Kërmilli dhe pema e qershisë”

 

 

  • Vjershë – Flutura fjalëbukura

 

 

Lënda : Matematikë

 

  • Tema: Luajmë dhe numërojmë insektet

 

 

Lënda: Arte

  • Tema: Nata e barabartë me ditën

 

 

Lënda: Arte 

  • Tema: Ndërtojmë figura me formën e fluturës