MËSOJMË NGA SHTËPIA – AKTIVITETE DHE LOJRA EDUKATIVE PËR FËMIJËT E MOSHËS 3 – 6 VJEÇ

Tema ditore: Zogu dhe veza.

Tema : Të vecantat e shpendëve

  • Lënda : Gjuhe shqipe.

 

 

Tema : Mbledhje dhe zbritje me dy njesi deri në 10.

  • Lënda: Matematikë

 

 

Tema: Materialet e reciklueshme (Si të ndërtojmë fluturën)

  • Lënda: Dituri natyre.

 

 

Tema 1: Zogu i vogël që del nga veza (aplikacion)

  • Lënda: Arte.

 

 

Tema 2 : Vizatim: zogu, peshku dhe flutura

  • Lënda: Arte.

 

 

Tema:  Sporti dhe shëndeti

  • Lënda: Edukimi fizik