Njoftimet Administrative

Të nderuar prindër! Duke kërkuar mirëkuptimin tuaj, ju informojmë se: - Përkopshtettëcilëteofrojnëshërbiminetyrebrendasënjëjtësgodinëmeçerdhet,nuk mund të hapet procedurë për aplikime të reja
Të nderuar prindër, referuar VKB nr. 35 date 28.03.2024, "Per disa shtesa dhe ndryshime ne VKB nr.158 date 26.12.2019 te KB "Per
Të nderuar prindër! Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve ju njofton se: Në datat 03 – 07 Qershor 2024
Të nderuar prindër! Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve ju njofton se: Në datat 05 – 09 Qershor 2023 në
Të nderuar prindër! Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve ju njofton se: Në datat 12 – 23 qershor 2023,
Të nderuar prindër!Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve ju njofton se:Së shpejti do të hapet shërbimi i ri në
Të nderuar prindër! Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve ju njofton se: Në datat 01 – 09 Shtator 2022,
Të nderuar prindër! Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve ju njofton se: Në datat 13 – 24 qershor 2022,
Të nderuar prindër! Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve ju njofton se: Në datat 06 – 10 Qershor 2022 në