TRANSPARENCË PËR SIGURINË USHQIMORE

Në vazhdimësi të transparencës për sigurinë ushqimore, po publikojmë Raport Analizat për produktet ushqimore, me të cilat furnizohen Kopshtet dhe Çerdhet publike të Tiranës.