TIRANA YOUTH CAPITAL IN THE CHILDREN’S EYES

Tirana si ishte, si është, si do të jetë…..

PART 2

PART 3

Mbyllja e projektit “Tirana në sytë e fëmijëve”

Dokumentimi