Tema: Aktivitete të lira dhe lojra sipas fëmijëve

Rubrika “Një ditë në kopshtin tim”

Kopshti 25/A

  • Mesazhe kujdesi nga fëmijët

  • Edukim fizik – Lojra dhe aktivitet fizike

  • Bota nën ujore sipas fëmijëve – Punime më aplikacion

  • Vjersha dhe përralla interpretuar nga fëmijët