TEMA – AKTIVITETE DHE LOJRA TË LIRA SIPAS FËMIJËVE

Rubrika “Një ditë në kopshtin tim”

Kopshti Nr. 40

Bota nën ujore

Koncepte matematikore sipas fëmijëve

Mësoj dhe argëtohem nëpërmjet numrave dhe formave gjeometrike

Koncepte dhe veprime matematikore

Ekspozita ime në shtëpi