SHËRBIM ONLINE PËR FËMIJËT PARASHKOLLOR

Vijon ofrimi i shërbimit online për fëmijët parashkollor (0-6 vjeç).

Nëse keni nevojë për këshilla dhe sugjerime për komunikimin dhe menaxhimin e sjelljes së fëmijëve tuaj këto ditë izolimi, na shkruani
në email (femijet@tirana.al), Facebook (Fëmijët e Tiranës).

Specialistët tanë që punojnë me fëmijë parashkollorë 0-6 vjeç do t’ju kthejnë përgjigje sa më shpejt.

Jemi këtu për t’ju ndihmuar!