REALIZOJMË PROGRAMIN E EDUKIMIT NË SHTËPI AKTIVITETE DHE LOJËRA PËR FËMIJËT 6 MUAJSH – 3 VJEÇ

Loja: “Topi që zhduket”

  • Përforcimi i konceptit të qëndrueshmërisë së objektit.

Loja: “Emocionet”

  • Njohja dhe imitimi i emocioneve.

			
			

Loja: “Bashkimi i objektit me figurën”

  • Njohja e kafshëve, nxitja e kujtesës dhe e përqendrimit të vëmendjes


				

Loja: “Efekti domino”

  • Nxitja e zhvillimit motorik fin dhe koordinimit sy-dorë

Loja: “Krijimi i këpucëve prej kartoni”

  • Nxitja e motorikës fine dhe zhvillimit ndjesor nëpërmjet të prekurit


				

Loja: “Krijimi i krimbit”

  • Nxitja e procesit të njohjes së numrave


				

Loja: “Krijimi i muzikës”

Loja: “Pema e mollës”

  • Stimulimi i zhvillimit motorik dhe ruajtjes së ekuilibrit
  • Nxitja e bashkëpunimit, përqendrimit të vëmendjes


				

Përralla: “Lepuri dhe Breshka”

			
			

Realizimi i “Ylberit”

  • Krijimi i ylberit në mënyra kreative nga fëmijët.
  • Njohja me ngjyrat, nxitja e zhvillimit motorik dhe argëtim për fëmijët.