REALIZIMI I PROGRAMIT TË EDUKIMIT TË ÇERDHES NË SHTËPI

Programi i muajit Maj

Tema: Format e argëtimit, sportet dhe lojërat.

Java e 4: Përgatitemi për festën e 1 Qershorit. Përgatisim këngë e vjersha. Krijojmë kapelet dhe kartolinat e festës.

Fëmijët përgatiten për festën e 1 Qershorit. Ata recitojnë vjersha e këndojnë këngë.

Krijimi i kapelës së festës

Fëmijët me ndihmën e prindëve formuan kapelet e festës së 1 Qershorit. U njohën me elementët festiv dhe u argëtuan duke modeluar forma të ndryshme të kapeleve.

Realizimi i aktivitetit “Pema ime”

Fëmijët formuan pemën dhe më pas vendosën mbi të elementët e tyre të preferuara. Më pas ato treguan rreth figurave të vendosura.

Krijimi i kornizave me lule

Fëmijët u njohën me llojet e luleve, nuhatën aromat e tyre dhe më pas ndërtuan korniza me to.

Krijimi i lepurit dhe karotave me karton

Fëmijët krijuan lepurin dhe karotat dhe u argëtuan duke ushqyer në mënyrë imagjinare lepurin.

Kartolina e festës së 1 Qershorit

Fëmijët u argëtuan duke formuar kartolinat në mënyra të ndryshme.