REALIZIMI I PROGRAMIT TË EDUKIMIT TË ÇERDHES NË SHTËPI

Programi i muajit Maj

Tema: Format e Argëtimit, Sportet dhe Lojërat

Java e 3-të: Lojërat dhe numrat


Dita e Hënë: Përsërisim numrat 1-5

Fëmijët njihen me numrat 1-5.
Me ndihmën e prindërve krijojnë numrat dhe realizojnë lojën me kuba dhe gota.

Dita e Martë: Krijimi i krimbit me numrat 1-5

Fëmijët formojnë krimbin me numra 1-5 dhe numërojnë.

 

Realizimi i lojës “Breshka me numrat 1-6”

Vogëlushët e çerdheve njihen me numrat nëpërmjet lojës së vendosjes së objekteve në gota

Dita e Mërkurë: Krijimi i krimbit me numrat 6-10

Fëmijët njihen me numrat 1-10. Ato formojnë krimbin me numrat 1-10 dhe numërojnë.

 

Realizimi i lojës “Rrugët me numra”

Fëmijët me ndihmën e prindërve krijojnë rrugën në formën e numrave dhe luajnë.

Dita e Enjte: Numërojmë përmes shqisave

Vogëlushët e çerdheve numërojnë shqisat.

Realizimi i lojës “Makaronave dhe pipa”.

Nëpërmjet këtij aktiviteti fëmijët numëruan dhe zhvilluan motorikën fine.

Dita e Premte: Mësojmë të radhisim 1-10

Realizimi i lojës “Kubi i aktivitetit fizik”

Fëmijët radhisin numrat 1-10 duke vendosur lulet në vazo