PYETËSOR PËR PRINDËRIT

PYETËSOR PËR PRINDËRIT 👨🏼‍💻👩🏼‍💻 E FËMIJËVE TË ÇERDHEVE DHE TË KOPSHTEVE

Të nderuar prindër👱🏻‍♂️👩🏼, dëshirojmë të marrim një informacion për përjetimet e fëmijëve 👶🏻👦🏻👧🏻tuaj gjatë periudhës së izolimit dhe realizimit të programit në shtëpi🏡.

Ju falenderojmë për kohën tuaj!

PYETËSOR PËR PRINDËRIT – ÇERDHE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0OJA2OL57_uhgPu5rfX70zaAu7Lb55v-Vleuia1GYL5ZV3Q/viewform?vc=0&c=0&w=1

PYETËSOR PËR PRINDËRIT – KOPSHTI

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGnk7rw9_qzP7uA_g46d8pyjXuCNu2rqM9pWhYp-XRtW-BPw/viewform?vc=0&c=0&w=1