PROGRAMI I EDUKIMIT NË ÇERDHE – MODELE AKTIVITETESH NË SHTËPI PËR PRINDËRIT

PROGRAMI I MUAJIT MAJ
TEMA: FORMAT E ARGËTIMIT, SPORTET DHE LOJËRAT

Java 2

Tema: Njohja me ngjyrat

Dita e mërkurë: Ngjyra blu

Rubrika e bisedës

Edukatorja u flet fëmijëve për ngjyrën blu duke e konkretizuar me objektet e vendosura mbi tavolinë si: pjata, luga, peceta dhe thika.

Rubrika e punës me dorë

Krijimi i yllit dhe peshkut me plastelinë. Edukatorja tregon hap pas hapi si të krijojmë detin dhe valët e tij me letër.

Improvizimi: “Një ditë e gëzueshme në plazh”

Edukatorja improvizon një ditë të bukur në plazh, duke ilustruar me punim dore detin, peshqit, yjet dhe varkat.

Vjersha “Ylberi”

Edukatorja reciton vjershën ylberi