PROGRAMI I EDUKIMIT NË ÇERDHE – MODELE AKTIVITETESH NË SHTËPI PËR PRINDËRIT

PROGRAMI I MUAJIT MAJ
TEMA: FORMAT E ARGËTIMIT, SPORTET DHE LOJËRAT

Java 2

Tema: Njohja me ngjyrat

Dita e martë: Ngjyra e gjelbër

Rubrika e bisedës

Edukatorja u flet fëmijëve për ngjyrën e gjelbër.
Atë e gjejmë tek frutat, perimet, gjethet, bari, lapsat, lodrat e ndryshme si (makina, helikopteri, lodrat e plazhit, topi dhe bretkosa).

Edukatorja ka përgatitur pemën me tullumbaceve dhe tullumbacen bretkosë.

Vjersha: “Tullumbace të kam xhan”

Rubrika e punës me dorë:

Edukatorja tregon hap pas hapi sesi të krijojmë një bretkosë me ngjyrë të gjelbër me letër punëdore në kushte shtëpie.

Rubrika e Përrallës: “Bretkosa e gjelbër”

Edukatorja tregon dhe improvizon përrallën duke e demonstruar me punim dore personazhin bretkosë.