PROGRAMI I EDUKIMIT NË ÇERDHE – MODELE AKTIVITETESH NË SHTËPI PËR PRINDËRIT

PROGRAMI I MUAJIT MAJ
TEMA: FORMAT E ARGËTIMIT, SPORTET DHE LOJËRAT

Java 4

Tema: Përgatisim këngë e vjersha për festën e 1 Qershorit

Dita e enjte: Përgatisim këngë e vjersha për festën e 1 Qershorit.

Rubrika e vjershës – Vjersha “Ngjyrat e ylberit”

Mësojmë të recitojmë vjersha së bashku.

Vjersha “Zogu i vogël” dhe “Zogu im”

Loja me top dhe vjersha “Topi im”

Rubrika e punës me dorë

Krijojmë kartolinën e 1 Qershorit.

Fëmijët me ndihmën e prindërve krijojnë së bashku kartolinën. Dy mënyra për të realizuar kartolinën.
  1. Mënyra e parë

  1. Mënyra e dytë

Krijimi: “Çfarë është fshehur brenda?”

Edukatorja krijon një kartolinë dhe brenda vendos figura e foto të ndryshme. I kërkojmë fëmijëve t'i identifikojnë ato.