PROGRAMI I EDUKIMIT NË ÇERDHE – MODELE AKTIVITETESH NË SHTËPI PËR PRINDËRIT

PROGRAMI I MUAJIT MAJ
TEMA: FORMAT E ARGËTIMIT, SPORTET DHE LOJËRAT

Java 4

Tema: Përgatisim vjersha e këngë për Festën e 1 Qershorit

Dita e martë: Ngjyrosja ose zbukurimi i kapelës.

Rubrika e vjershës

“Më gëzon në Maj ti mua”
Mësojmë të recitojmë vjershën së bashku.

Rubrika e punimit të dorës

Kapela e 1 Qershorit. Fëmijët me ndihmën e prindërve, ngjyrosin dhe ngjisin topa me ngjyra tek kapela e tyre.

"Loja me brumë"
Përgatisim brumin dhe bëjmë forma të ndryshme së bashku me fëmijët

Rubrika Këngë e vjersha për 1 Qershorin.

Vjershë për 1 Qershorin
Këngë për 1 Qershorin