PROGRAMI I EDUKIMIT NË ÇERDHE – MODELE AKTIVITETESH NË SHTËPI PËR PRINDËRIT

PROGRAMI I MUAJIT MAJ
TEMA: FORMAT E ARGËTIMIT, SPORTET DHE LOJËRAT

Java 3

Tema: Lojërat dhe numrat

Dita e mërkurë: Krijimi i krimbit me numrat 6-10


Rubrika e punës me dorë


Edukatorja tregon krimbin dhe numëron rrathët në trupin e krimbit me numrat 6-10.

Aktivitet i realizuar nga fëmijët

Vogëlushja Noemi numëron numrat nga 1 në 10

Loja: Rrugët me numra

Edukatorja tregon hap pas hapi se si të krijojmë rrugët me format e numrave 1-10. Edukatorja improvizon lojën.

Vjersha: “Më gëzon në maj ti mua”

Edukatorja reciton vjershën.

Rubrika e përrallës: “Arushi që kërkonte babanë”

Edukatorja tregon dhe improvizon përrallën duke treguar me punim dore personazhet e arushit, iriqit dhe lepurit.