PROGRAMI I EDUKIMIT NË ÇERDHE – MODELE AKTIVITETESH NË SHTËPI PËR PRINDËRIT

PROGRAMI I MUAJIT MAJ
TEMA: FORMAT E ARGËTIMIT, SPORTET DHE LOJËRAT

Java 3

Tema: Lojërat dhe numrat.

Dita e Martë: Krijimi i krimbit me numrat 1-5.

Rubrika e punës me dorë

Edukatorja na tregon hap pas hapi si të krijojmë një krimb me numrat 1-3 (për fëmijët 6-18 muajsh) dhe numrat 1-5 (për fëmijët 18-36 muajsh).

Loja: “Breshka me numrat 1-6”

Edukatorja na tregon se si të krijojmë një breshkë përmes letrave me ngjyra. Ajo improvizon lojën.

Rubrika Aktivitet: “Vendosja e arrave brenda gotave”

Edukatorja së bashku me fëmijën improvizon aktivitetin duke numëruar arrat.

Rubrika e përrallës: “Tri fluturat”

Edukatorja improvizon përrallen duke treguar me punim dore personazhet e tre fluturave dhe trëndafilave.

Loja: “Gjejmë objektet e fshehura”

Edukatorja improvizon lojën duke përdorur gota plastike dhe makarona.