PROCEDURA

  • Pranë çerdheve dhe kopshteve
  • Plotësohet formulari aplikim për regjistrim