PËRSHTATJA E FËMIJËVE NË ÇERDHE

Të nderuar prindër!👨‍👩‍👧‍👦

Ditët e para të frekuentimit janë shumë të rëndësishme për ecurinë e fëmijës👶🏻👧🏼👦🏾 në çerdhe🏡
Psikologët dhe punonjësit social sugjerojnë🗣 disa këshilla për një përshtatje sa më efektive.

Ecuri të mbarë fëmijëve tuaj!