PËRALLA E MBRËMJES NË TIRANË

“Dita Ndërkombëtare e Librit për Fëmijë” na bën bashkë përsëri; fëmijë, mësues dhe prindër.
Në këtë ditë nuk promovojmë vetëm librin por edhe të qëndruarit bashkë.

✅ Një ditë e të lexuarit së bashku me prindër, gjysh,gjyshe,vëllezër e motra.
✅ Promovimi i autorëve shqiptarë
✅ Integrimi i figurës së radios si një mundësi më shumë për të lexuar duke stimululuar të dëgjuarit, si një mënyrë për të rritur përqëndrimin e fëmijes dhe zhvilluar fantazinë.