PËRALLA E MBRËMJES NË TIRANË

Dita Ndërkombëtare e Librit për fëmijë, mbledh në mbrëmje të rritur e të vegjël për të zbuluar magjinë e të lexuarit dhe të dëgjuarit.

Na ishte një herë e një kohë…..