NJOHJA E MJETEVE TË TRANSPORTIT

Krijimi i mjeteve të transportit me materiale të riciklueshme

Njohja me mjetet si: biçikleta 🚲, makina 🚗, autobusi🚌, kamioni🚚, treni 🚂, aeroplani ✈, varka ⛵.
Krijimi i mjeteve të transportit me materiale të riciklueshme♻.
Ngjyrosja e tyre me ngjyrat 🟢🔵🟡🔴 e preferuara të fëmijëve.

Njohja e mjeteve të transportit nëpërmjet lojës/ punës së dorës/ imitimit.

Njohja e mjeteve të transportit nëpërmjet lojës/ punës së dorës/ imitimit.
Veprimtari praktike të udhëhequra nga prindërit në ambjentin e shtëpisë.
🚚🚘🚌🚂✈🚜🚲.

Mjetet e transportit tokësor 🚲 🚙 🚎🚂

Njohja me mjetet që përdorim për të lëvizur në tokë 🚲🚙 🚌🚂
Vizatime✏ ngjyrosje🖍 ilustrim përmes librave📚 lodrave🚗dhe punimeve me mjete të riciklueshme♻

Mjetet e transportit ujor dhe ajror ✈.

Njohja e mjeteve te transportit ujor⛵ dhe ajror ✈.
Fëmijët njohin mjetet e transportit nëpërmjet figurave, lodrave e modele e të skicuara 🎨

Njohja me aeroplanin ✈

Njohja me aeroplanin ✈
Fëmijët me ndihmën e prindërve njohin aeroplanin me ndihmën e lodrave, lojëra e imituese, krijimin e tij “Aeroplani karrotë”🥕

rrimeneshtepi #mesojmengashtepia🏡 #luajmedhemesojme