Njoftimet Administrative

  1. Çertifikatë veterinare për mishin e viçit     -  Çertifikatë veterinare për mishin e pulës     2. Analiza Mikrobiologjike
Urdhri i miratimit të menusë nga Ministria e Shëndetsisë dhe Mbrotjes Sociale.     Urdhri i miratimit të menusë nga
Duke marrë shkas nga shqetësimi publik për artikullin qumësht tetrapak ” Gala Latte 3.2 % ” , po publikojmë për