Njoftim Çerdhe dhe Kopshtet e integruara

Të nderuar prindër!

Duke kërkuar mirëkuptimin tuaj, ju informojmë se:

– Përkopshtettëcilëteofrojnëshërbiminetyrebrendasënjëjtësgodinëmeçerdhet,nuk

mund të hapet procedurë për aplikime të reja për sezonin 2024-2025, për shkak se, vendet

vakante plotësohen nga kalimi i fëmijëve 3-vjeçarë të çerdhes.

Përkatësisht kopshtet janë si më poshtë vijon:

Kopshti Nr. 62 “Melodia” Nj. 1

Kopshti Nr. 68 “Ishulli i Thesarit” Nj. 2

Kopshti Nr. 42 “Kopshti i Katarit Sunny Hill” Nj. 5

Kopshti Nr. 21/K “Heidi” Nj. 6

Kopshti Nr. 34/K “Çamarokët e vegjël” Nj. 6

Kopshti Nr. 64 “Xixëllonjat” Nj. 7

Kopshti Nr. 69 “Kei” Nj. 7

Kopshti Nr. 63 “Shtëpiza magjike” Nj. 11

Kopshti Nr. 66 “Çufo dhe Bubi Kaçurrel”, Nj. 12

– Ju mund të aplikoni në kopshtin më të afërt me vendbanimin tuaj.

Faleminderit!