NJOFTIM

Të nderuar nxënës dhe pindër!

Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve, Bashkia Tiranë, ju bën me dije se:

  • Mbështetja financiare për nxënësit me arritje të shkëlqyera për vitin shkollor 2020 – 2021, ka kaluar në llogaritë e tyre personale.
  • Jeni të lutur të paraqiteni pranë çdo dege të Bankës Credins, për të tërhequr përfitimin.

Suksese të mëtejshme!