NJOFTIM

Tё nderuar Prindёr/Qytetarё, pёr shkak tё situatёs sё shkaktuar nga COVID-19, Ju informojmё se pёr çdo informacion/kёrkesё/ankesё lidhur me procedurёn e regjistrimit tё fёmijёve nё çerdhet dhe kopshtet publike tё Bashkisё Tiranё apo informacione tё tjera qё lidhen me shёrbimin qё ofrohet, lutemi tё shkruani nё  rubrikën “Na Shkruaj” në adresёn zyrtare https://femijetetiranes.al/ ose në e-mail tonë zyrtar femijet@tirana.al ose mund te kontaktoni në numrat e telefonit si mëposhtë:

  • Sektori i Çerdheve – 042222991
  • Sektori i Kopshteve – 042221774

Ju lutem specifikoni të dhënat e fëmijës tuaj (Emër, Atësi, Mbiemër), Nr. Çerdhes/Kopshtit.

Pёrgjigja kthehet brenda afatave ligjore.

Faleminderit pёr mirёkuptimin.