NË VIJIM TË TRANSPARENCËS PËR SIGURINË USHQIMORE NË KOPSHTET DHE ÇERDHET PUBLIKE TË TIRANËS

 

1. Çertifikatë veterinare për mishin e viçit

 

 

–  Çertifikatë veterinare për mishin e pulës

 


 

2. Analiza Mikrobiologjike e vezës

 


 

3. Analiza Fiziko Kimike e tërsherës

 


 

4. Analiza Mikrobiologjike e bizeles 

 


 

5. Analiza Fiziko Kimike e Trahanasë

 


 

6. Analiza Fiziko Kimike e miellit të misrit

 


 

7. Analiza Fiziko Kimike e bukës se thekrës

 


 

8. Analiza Fiziko Kimike e bukës integrale

 


 

9. Analiza Fiziko Kimike dhe Mikrobiologjike të Kosit

 


 

10. Analiza Fiziko Kimike dhe Mikrobiologjike të Gjizës