MËSOJMË NGA SHTËPIA – AKTIVITETE DHE LOJRA EDUKATIVE PËR FËMIJËT E MOSHËS 3 – 6 VJEÇ

Tema: Shtëpia e shpendëve

 

  1. “Në ditën e zogjve” (Grupmosha 5-6 vjeç).

 

 

 

Arritjet ne zhvillim dhe ne te nxene: Kupton tekste te thjeshta. Ndan eksperiencat, pervojat me te tjeret (në lidhje me pranverën, fshatin, zogjtë) Zhvillon dhe zgjeron me mendime idene e përrallës.

 

  1. Numëroj zogjtë. Kryej veprime matematikore me mbledhje dhe zbritje sipas grupmoshës. (Grupmosha 3-6 vjeç)

 

 

Numëron zogjtë. Kryen veprime matematikore me mbledhje dhe zbritje sipas moshes. Klasifikon grupe sendesh sipas cilesise, ne rastin konkret zogjtë.

 

  1. Ndërtojmë një fole për zogjtë shtegtarë.  (Grupmosha 3-4 vjeç).

 

 

  1. Luajme me numrat deri ne 3.  (Grupmosha 5-6 vjeç).

 

 

  1. Ndertojme një fole me materiale te riciklueshme. (Grupmosha 4-5 vjeç).