MËSOJMË NGA SHTËPIA – AKTIVITETE DHE LOJRA EDUKATIVE PËR FËMIJËT E MOSHËS 3 – 6 VJEÇ

Tema: Për mësuesen time

Lënda: Gjuhë shqipe
  • Tema: Për atë …..

Lënda: Gjuhë shqipe
  • Tema: Rima, fjalët që rimojnë

Lënda: Gjuhë shqipe
  • Tema: Dhurata e një shoku

Lënda: Matematikë
  • Tema: Kuptojmë trupat 3D
Lënda: Dituri natyre
  • Tema: Koronavirusi

Lënda: Arte
  • Tema: Për mësuesen time
Rikthimi i shumë pritur
Sërisht në Kopsht me rregulla të reja