MËSOJMË NGA SHTËPIA – AKTIVITETE DHE LOJRA EDUKATIVE PËR FËMIJËT E MOSHËS 3 – 6 VJEÇ

Tema: Mjetet e transportit ajror

Lënda: Gjuhë Shqipe
  • Tema: Aeroplani që kishte frikë të fluturonte mbi det
Lënda: Matematikë
  • Tema: Trupat gjeometrike
Lënda: Edukim për shoqërinë
  • Tema: Aeroporti, piloti, pasagjerët, ekuipazhi
Lënda: Arte
  • Tema: Ndërtim 3D i aeroplanit

Lënda: Arte
  • Tema: Të lajmë sa më shpesh duart
Lënda: Arte
  • Tema: Si lahen dhëmbët (vizatim)