MËSOJMË NGA SHTËPIA – AKTIVITETE DHE LOJRA EDUKATIVE PËR FËMIJËT E MOSHËS 3 – 6 VJEÇ

Tema: Mjetet e transportit në shërbim të njerëzve.

Lënda: Gjuhë shqipe
  • Tema: Lojë gjuhësore

Lënda: Matematikë.
  • Tema: Konceptet më shumë, më pak, po aq

Lënda: Matematikë
  • Tema: Mbledhje e zbritje deri në 10

Lënda: Dituri natyre
  • Tema: Një ekskursion i paharruar

Lënda: Edukim fizik, sporte dhe shëndet.
  • Tema: Lojëra me duar

Demostrim
  • Tema: Si të lajmë duart ?