MËSOJMË NGA SHTËPIA – AKTIVITETE DHE LOJRA EDUKATIVE PËR FËMIJËT E MOSHËS 3 – 6 VJEÇ

Tema: Mjetet e transportit rrugor

Lënda: Gjuhë shqipe 
  • Tema: Makina që nuk e donte askush

Lënda: Gjuhë shqipe 
  • Tema: Vjershëza për parashkollorë
Lënda: Matematikë
  • Tema: Figurat gjeometrike drejtkëndëshi
Lënda: Dituri natyre
  • Tema: Mjetet e transportit rrugor
Lënda: Arte
  • Tema: Punime 3D “Kujdesi për dhëmbët”

Lënda: Arte
  • Tema: Punime 3D “Ndërtimi i makinës”