MËSOJMË NGA SHTËPIA – AKTIVITETE DHE LOJRA EDUKATIVE PËR FËMIJËT E MOSHËS 3 – 6 VJEÇ

TEMA: KUJDESI PËR VETEN

Lënda: Gjuhë shqipe
  • Tema: Kujdesi vetjak
Lënda: Dituri natyre.
  • Tema: Mikrobet
Lënda: Edukim për shoqërinë.
  • Tema: Monstra e zemërimit
Lënda: Arte
  • Tema: Punim me aplikacion “Kujdesi për veten”
Rikthimi i shumë pritur me rregulla të reja