MËSOJMË NGA SHTËPIA – AKTIVITETE DHE LOJRA EDUKATIVE PËR FËMIJËT E MOSHËS 3 – 6 VJEÇ

Tema: Nëndetëset

Lënda: Gjuhë shqipe
  • Tema: Një shëtitje imagjinare në nëndetëse
Lënda: Gjuhë shqipe
  • Tema: Per ty o det

Lënda: Matematikë 
  • Tema: Mbledhje e zbritje me dy njësi deri në numrin 10

Lënda: Dituri natyre
  • Tema: Pika e ujit
Lënda: Dituri natyre
  • Tema: Mjetet e zhytsit
Lënda: Arte
  • Tema: Varka
Rubrika "Një ditë në kopshtin tim" 
  • Kopshti Nr.14