MËSOJMË NGA SHTËPIA – AKTIVITETE DHE LOJRA EDUKATIVE PËR FËMIJËT E MOSHËS 3 – 6 VJEÇ

TEMA: VARKA LODËR

Lënda: Gjuhë shqipe
  • Tema: Varka lodër (vjershë)
Lënda: Gjuhë shqipe
  • Tema: Mbi varkë (vjershë)
Lënda: Matematikë
  • Tema: Mbledhje e zbritje me dy njësi

Lënda: Dituri natyre
  • Tema: A di varka not?
Lënda: Arte
  • Tema: Ndërtoj varkën (aplikacion)
Rubrika "Një ditë në kopshtin tim"
  • Kopshti Nr.11 Cicërima