MËSOJMË NGA SHTËPIA – AKTIVITETE DHE LOJRA EDUKATIVE PËR FËMIJËT E MOSHËS 3 – 6 VJEÇ

Tema: Një udhëtim me varkë

Lënda: Gjuhë shqipe
  • Tema: Një udhëtim me varkë (përrallë)
Lënda: Matematikë
  • Tema: Mbledhje e zbritje me dy njësi (4-5 vjecarë)
Lënda: Arte. 
  • Tema: Vizatoj dhe pikturoj një varkë
Lënda: Dituri natyre
  • Tema: Pse deti është i kripur (përrallë)
Rubrika "Një ditë në kopshtin tim"
  • Kopshti Nr. 38