MËSOJMË NGA SHTËPIA – AKTIVITETE DHE LOJRA EDUKATIVE PËR FËMIJËT E MOSHËS 3 – 6 VJEÇ

Tema: Porti Detar

Lënda: Gjuhë shqipe
  • Tema: Varka e vogël Kamila
Lënda: Matematikë
  • Tema: Numërim rreshtor themelor nga e kunderta

Lënda: Dituri natyre 
  • Tema: Mjetet e transportit ujor
Lënda: Edukim për shoqërinë 
  • Tema: Porti, kapiteni, marinarët.
Lënda: Arte
  • Tema: Vizatoj dhe pikturoj një varkë
Lënda: Arte
  • Tema: Vizatoj dhe pikturoj një varkë (Metoda 2)
Rubrika "Një ditë në kopshtin tim"
  • Kopshti Nr.56 “Beni ecën vetë”