MËSOJMË NGA SHTËPIA – AKTIVITETE DHE LOJRA EDUKATIVE PËR FËMIJËT E MOSHËS 3 – 6 VJEÇ

Tema: Familja ime

Lënda: Gjuhë Shqipe
  • Tema: Familja është… (tregim)

Lënda: Gjuhë Shqipe
  • Vjershë “ Me familjen jetoj i lumtur”

Lënda: Edukim për shoqërinë
  • Tema: Të drejta dhe detyra në familje

Lënda: Edukim për shoqërinë
  • Tema: Çfar është pema e familjes?

Lënda: Arte
  • Tema: Pema e familjes