MËSOJMË NGA SHTËPIA – AKTIVITETE DHE LOJRA EDUKATIVE PËR FËMIJËT E MOSHËS 3 – 6 VJEÇ

Tema: Pedalojmë sëbashku

Lënda: Gjuhe shqipe
  • Tema: Bicikleta që fluturonte

Lënda: Matematikē
  • Tema: Vizato aq sa tregon numri

Lënda: Edukim për shoqerinë
  • Tema: Rregullat në rrugë kur pedalojmë

Lënda: Arte
  • Tema: Biçikleta (punim me plastelinë)

Lënda: Arte
  • Tema: Ndërtojmë pazëll me figurën e biçkletës

Rubrika "Një ditë në kopshtin tim"
  • Kopshti Nr.17