MËSOJMË NGA SHTËPIA – AKTIVITETE DHE LOJRA EDUKATIVE PËR FËMIJËT E MOSHËS 3 – 6 VJEÇ

Tema: Natyra dhe biçikleta

Lënda: Gjuhë shqipe
  • Tema: Unë dhe biçikleta

Lënda: Gjuhë shqipe
  • Tema: Semafori

Lënda: Matematikë
  • Tema: Shkrimi i numrave 0-10

Lënda: Edukim për shoqërinë
  • Tema: Ndihmojmë natyrën duke udhëtuar me biçikletë

Lënda: Arte
  • Tema: Biçikleta (punim me plastelinë)

Rubrika "Një ditë në kopshtin tim"
  • Kopshti “Pinoku”