MËSOJMË NGA SHTËPIA – AKTIVITETE DHE LOJRA EDUKATIVE PËR FËMIJËT E MOSHËS 3 – 6 VJEÇ

Tema: Bleta dhe zogu

1. Lënda : Gjuhë shqipe.

  • Tema : Bleta dhe zogu (Grupmosha 4-5 vjeç)

 

 

2. Lënda : Edukim per shoqërinë.

  • Tema: Mesazhi i përrallës “Bleta dhe zogu”.

 

 

3. Lënda Gjuhë Shqipe

 

  • Tema: Kuptojmë pjesën

 

 

4. Lënda : Matematikë.

 

  • Tema : Simetria e flutures

 

 

5. Lënda : Arte.

 

  • Tema: Pema e fjalëve magjike. (Grupmosha 4- 6 vjeç)