MËSOJMË NGA SHTËPIA – AKTIVITETE DHE LOJRA EDUKATIVE PËR FËMIJËT E MOSHËS 3 – 6 VJEÇ

TEMA: RREGULLAT PËR TË PEDALUAR

Lënda: Gjuhe shqipe
  • Tema: Djali dhe biçikleta

Lënda: Arte
  • Tema: Ndërtimi i biçikletës (aplikacion)


Lënda: Matematikë
  • Tema: Format gjeometrike dhe biçikleta

Lënda: Edukim për shoqërinë 
  • Tema: Rregullat  kur kalojmë rrugën

Lënda: Edukim fizik 
  • Tema: Ushtrime gjimnastikore

Rubrika "Një ditë në kopshtin tim"
  • Kopshti Nr.63