MËSOJMË NGA SHTËPIA – AKTIVITETE DHE LOJRA EDUKATIVE PËR FËMIJËT E MOSHËS 3 – 6 VJEÇ

TEMA: 2 RROTAKET

Lënda: Gjuhë shqipe
  • Tema: Dani dhe biçikleta që ndryshuan botën

Lënda: Matematikë
  • Tema: Dallojmë numrat tek dhe çift

Lënda: Dituri natyre
  • Tema: Kur ti pedalon, natyra qesh

Lënda: Edukim për shoqërinë
  • Tema: Sikur të ishe një mjet me rrota…

Lënda: Arte
  • Tema: Si të vizatojmë një biçikletë

Rubrika "Një ditë në kopshtin tim"
  • Kopshti Nr. 20