MËSOJMË NGA SHTËPIA – AKTIVITETE DHE LOJRA EDUKATIVE PËR FËMIJËT E MOSHËS 3 – 6 VJEÇ

TEMA: BOTA NËNUJORE (LUMENJTË)


Lënda: Gjuhë shqipe
  • Përralla “Kali dhe lumi”

Lënda: Matematikë
  • Tema: Përseritje e disa koncepteve

Lënda: Dituri Natyre
  • Tema: “Karakteristikat e peshqve”

Lënda: Edukim për shoqërinë
  • Tema: Mesazh nga peshku prej qeseje


Rubrika "Një ditë në kopshtin tim"
  • Kopshti Nr.28 “Avatar”